Протокол 5/2006

Управителен съвет на Фондация “Отворени проекти”

Протокол 5 / 11.04.2006 от редовно заседание на УС

Днес 11.04.2006 на адреса на седалището на Фондация “Отворени проекти” (ФОП) се състоя редовно заседание на Управителния съвет (УС) при следния дневен ред: