Проекти

Фондация "Отворени проекти" разпределя своите проекти в няколко направления, които е дефинирала с програмните си документи, а именно:

- Направление "Култура и изкуство" (код 01)
- Направление "Информационни технологии" (код 02)
- Направление "Наука и образование" (код 03)
- Направление "Гражданско общество" (код 04)
- Направление "Цифрови права" (код 05)