Становища

Тази секция съдържа официалните становища, които Фондация "Отворени проекти" е изразявала във връзка с различна проблематика, чувствителна към направленията, в които тя работи.