Контакти

Седалище на Фондация "Отворени проекти", адрес на управление и адрес за кореспонденция:

България, София 1715, район Витоша
ул. Рачо Петков Казанджията, №8, ет. 3

contact {at} openprojectsfoundation.org
http://openprojectsfoundation.org